Två pojkar tittar upp mot himlen

Att söka asyl är en mänsklig rättighet

Vi på Asylrättscentrum försvarar asylrätten och stärker rättssäkerheten för människor på flykt. Nu behövs vi mer än någonsin!

Sveriges asylmottagande 2023

Vill du lära dig mer om hur många som söker asyl och den migrationsrättsliga utvecklingen i Sverige? Läs vår rapport om Sveriges asylmottagande 2023.

Alla har rätt till en rättssäker asylprocess

Vi på Asylrättscentrum vill se en värld där alla människor på flykt får en rättssäker asylprocess och sina mänskliga rättigheter tillgodosedda

I över 30 år har vi gett stöd till asylsökande och påverkat för en human och rättssäker asylprocess. Nu behövs vi mer än någonsin!

En familj promenerar tillsammans

Aktuella advokatutbildningar

Asylrättscentrums advokatutbildningar ger dig som jobbar som advokat eller offentligt biträde fördjupad kunskap om aktuella frågor inom asyl- och migrationsrätt.

Vårt arbete

Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna och analyserna från oss på Asylrättscentrum.