Aktuellt

Ben från flera personer som promenerar på ett torg
EU

EU röstar igenom en ny asyl- och migrationspakt

EU har antagit ett nytt regelverk som reformerar det gemensamma asyl- och migrationssystem.

Läs mer

14 maj, 2024
Korridor med brun dörr
Remissvar, Sverige

Utökade kontrollåtgärder i förvar kan inskränka rätten till privatliv

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på ett delbetänkande från en statlig utredning om ”Förbättrad ordning och säkerhet...

Läs mer

6 maj, 2024
En kvinna som lyfter upp et barn i luften
Utbildningar

Härledd uppehållsrätt och överklagbarhet av EU-rättsliga beslut

Advokatutbildning den 4 juni

Läs mer

26 april, 2024
En hand som bläddrar i papper
Utbildningar

Återkallelse och upphörande

Advokatutbildning den 31 maj

Läs mer

26 april, 2024
Två kvinnor lutar sig mot varandra
Utbildningar

Synnerligen ömmande omständigheter i ljuset av barnets bästa

Advokatutbildning den 17 maj

Läs mer

26 april, 2024
Bild på mikrofon och människor bakom
Sverige

Vill ni snacka migrationsrätt på kommande event?

Vi deltar gärna i paneler under Järvaveckan och Almedalen för att ge perspektiv på den migrationsrättsliga utvecklingen och lyfta frågor...

Läs mer

25 april, 2024
Siluett av Stockholms stad på natten
Remissvar, Sverige

Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på ett delbetänkande från en statlig utredning om ”Preskription av avlägsnandebeslut och...

Läs mer

23 april, 2024
Två personer sitter vid ett bord och fyller i ett papper. På bordet ligger ett ukrainskt pass.
Remissvar, Sverige

Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på regeringens utkast till lagrådsremiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”.

Läs mer

10 april, 2024
Lars Olsson, Chefsjurist på Asylrättscentrum
Pressmeddelanden

Lars Olsson blir ny chefsjurist

Lars Olsson blir ny chefsjurist på Asylrättscentrum. Lars är människorättsjurist med erfarenhet från bland annat Justitieombudsmannen och Amnesty och kommer...

Läs mer

25 mars, 2024
Fem barn håller armarna om varandra
Remissvar, Sverige

Sverige måste säkerställa alla barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

Asylrättscentrum har nyligen lämnat in ett remissvar på den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt...

Läs mer

29 februari, 2024
Sverige

Asylrätten för konvertiter måste skyddas

I en debattartikel i Expressen har riksdagsledamoten Fredrik Malm (L) föreslagit ett ”dopstopp” i kyrkor för asylsökande konvertiter.

Läs mer

23 februari, 2024
En tågräls
EU, Sverige

Framåtblick: Vad händer 2024?

Vi lever i en osäker tid och aldrig tidigare har så många människor varit på flykt runt om i världen...

Läs mer

8 februari, 2024