Att söka asyl

Asylutredningen

Övre delen av en jordglob

Asylutredningen är det samtal hos Migrationsverket när du får chansen att berätta om varför du söker skydd i Sverige. Det är viktigt att du berättar så mycket som möjligt och tar med de bevis du har som stödjer din berättelse och visar vem du är. Asylutredningen kan vara det enda tillfället som du får möjlighet att berätta för Migrationsverket om varför du söker asyl.

För att Migrationsverket ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt så behöver de veta så mycket som möjligt om dig.

På asylutredningen kommer det finnas en handläggare från Migrationsverket, en tolk och ditt offentliga biträde. Det är viktigt att du säger till om du inte förstår tolken eller vad som sägs under asylutredningen.

Migrationsverket kommer att skriva ner allt du säger i ett protokoll som de sedan skickar till ditt offentliga biträde efter asylutredningen.

 

Så går asylutredningen till

En asylutredning brukar ta mellan två och tre timmar med minst en paus. Om tiden inte räcker till och du inte har fått berätta om alla dina asylskäl ska Migrationsverket boka in en så kallad muntlig komplettering så att du får berätta färdigt om varför du söker asyl.

För att förstå din situation och få så mycket information som möjligt kommer handläggaren att ställa många frågor. Vissa av de saker som ni kommer att prata om, till exempel varför du lämnat ditt land, kan vara jobbiga att prata om och väcka svåra minnen, men det är viktigt att du försöker svara på frågorna så detaljerat och noga som du kan. Du kan när som helst under asylutredningen säga att du vill ha en paus.

Om du är sjuk eller inte mår bra och det kan påverka hur du kan prata om dina asylskäl är det viktigt att du säger det till handläggaren på Migrationsverket tidigt under samtalet så att ni kan diskutera om det är bättre att prata om dina asylskäl en annan dag.

 

Viktigt att berätta allt

Det är mycket viktigt att du berättar allt som du är rädd ska hända dig om du måste åka tillbaka till ditt hemland på asylutredningen. Migrationsverket behöver veta så mycket som möjligt om just din situation för att kunna fatta ett korrekt beslut. Självklart ska du bara svara på det du kan och om du inte förstår en fråga som Migrationsverket ställer kan du be dem ställa frågan på ett annat, enklare sätt.

Ditt offentliga biträde kommer också ha möjlighet att ställa frågor till dig.  Det är inget förhör hos Migrationsverket, tanken är att du och handläggaren tillsammans ska hjälpas åt att få fram så mycket information som möjligt för att beslutet ska kunna fattas utifrån ett korrekt underlag.

Handläggaren hjälper till genom att ställa frågor som handlar om det som Migrationsverket behöver veta, men eftersom det är du som vet bäst varför du behöver skydd är det viktigt att du ser till att du får berätta om alla dina asylskäl. Om du har berättat om dina asylskäl för ditt offentliga biträde före samtalet med Migrationsverket kan biträdet också hjälpa dig att se till att alla asylskäl kommer fram.

 

Rätt att byta tolk

Precis som vid alla andra samtal i asylprocessen är det mycket viktigt att du säger till om du inte förstår tolken. Tolken ska inte fortsätta att tolka om ni inte förstår varandra. Du behöver inte själv säga till tolken om du upplever att du har svårt att förstå. Du kan säga det till ditt offentliga biträde som sedan berättar för Migrationsverket.

Migrationsverket bör avbryta utredningen och boka en annan tolk om ni har svårt att förstå varandra. Det är viktigt att det inte blir några missförstånd på grund av tolkningen. Sådana missförstånd kan vara svåra att rätta till i efterhand och det är därför viktigt att boka om utredningen så att Migrationsverket inte fattar ett beslut på felaktig information.

Migrationsverket kommer att skriva ner allt du säger i ett protokoll som de sedan skickar till ditt offentliga biträde efter asylutredningen. Migrationsverket kan även spela in utredningen för att lyssna på i efterhand om något inte kommit med i protokollet. Om Migrationsverket inte spelar in kan ditt biträde be om att få spela in utredningen.