Att söka asyl

Efter asylutredningen

Övre delen av en jordglob

Efter asylutredningen ska ditt offentliga biträde boka ett möte med dig så att ni kan gå igenom protokollet tillsammans med en tolk. Det är viktigt att du säger till det offentliga biträdet om du tycker att något som skrivits i protokollet är fel eller om du efter asylutredningen har kommit på fler saker som du vill att Migrationsverket ska veta om dig, din bakgrund och dina asylskäl.

Det är mycket viktigt att ni får möjlighet att gå igenom hela protokollet med tolk. Om du har ytterligare bevisning som du vill att Migrationsverket ska ha i ditt ärende kan du även lämna det till ditt biträde under mötet så kan biträdet lämna in bevisningen till Migrationsverket.

Efter mötet med dig kommer biträdet att skriva ett yttrande till Migrationsverket med argument för varför du ska få uppehållstillstånd i Sverige. I yttrandet ska även de eventuella rättelser och uppgifter som du gett till biträdet finnas med.

Du har rätt att få en kopia av det biträdet skriver till Migrationsverket i ditt ärende.