Att söka asyl

Efter att du lämnat in din asylansökan

Övre delen av en jordglob

Migrationsverket går igenom din asylansökan

En utredare kommer att gå igenom dina handlingar, vad du har berättat och vad kontrollerna av dina fingeravtryck har visat. Utifrån den information som du har lämnat vid ansökan avgör utredaren hur mycket din ansökan måste utredas. Alla ansökningar är olika och tar därför olika lång tid att utreda.

Om du behöver komplettera din ansökan kommer utredaren att kontakta dig. Det kan till exempel behövas om du inte lämnade in några identitetshandlingar i samband med din ansökan.

 

Offentligt biträde

Efter att du registrerat din asylansökan kommer Migrationsverket ta beslut om de anser att du behöver en jurist som hjälper dig i asylprocessen. Huvudregeln är att asylsökande ska ha rätt till ett offentligt biträde. Det är bara om ansökan anses vara uppenbart ogrundad eller på annat sätt okomplicerad som offentligt biträde inte beviljas. Ett offentligt biträde ska alltid förordnas när ett ensamkommande barn söker asyl.

Ett offentligt biträde är en jurist eller advokat som ska kunna mycket om de svenska asylreglerna. Det offentliga biträdet är inte anställd hos Migrationsverket utan ska företräda dig i asylprocessen och tillvarata dina intressen och rättigheter.

Om Migrationsverket bestämmer att förordna ett offentligt biträde kommer de att fråga dig om du har något önskemål om vem som ska vara ditt offentliga biträde. Om du har ett önskemål på offentligt biträde ska Migrationsverket så långt det går försöka ordna att du får den juristen.

 

Vänta på asylut­red­ning

Det kan tyvärr ta lång tid innan du får komma till en asylutredning där  du får berätta mer om varför du vill söka asyl i Sverige, vad som har hänt dig och vad du tror kan hända om du måste återvända till ditt hemland. Väntetiderna kan också variera från person till person.

 

Meddela din adress

Om du flyttar måste du meddela Migrationsverket din nya adress så att de kan nå dig när det är dags för din asylutredning eller andra möten. Läs din post regelbundet så att du inte missar information från Migrationsverket.