Att söka asyl

Förbered dig inför asylutredningen

Övre delen av en jordglob

Om Migrationsverket har bedömt att din asylansökan ska prövas i Sverige kallas du till en asylutredning. Under en asylutredning kommer du och Migrationsverkets personal tillsammans att bland annat gå igenom din bevisning, vem du är och din bakgrund samt varför du har lämnat ditt hemland och söker asyl i Sverige.

 

Bevis

Du kan förbereda dig inför asylutredningen på bästa sätt genom att funderar över vilken bevisning du har, eller skulle kunna få fram. Migrationsverket kommer att fråga efter identitetshandlingar eller andra handlingar. Vad har du haft för handlingar i ditt land? Skulle du kunna få dem skickade till dig? Om du har flytt hemlandet på grund av en särskild händelse, vet du om det finns rapporterat i tidningar eller på internet om den händelsen?

 

Att prata om jobbiga saker

Du bör också förbereda dig på att tala om dig själv, din bakgrund och svara på frågor om din situation i hemlandet som kan vara jobbiga att svara på.

Migrationsverket kommer att vilja veta vem du är och hur din familj ser ut, vilka som ingår i din familj och var du kommer ifrån. De vill veta hur du mår och om det finns något som är viktigt för dem att känna till om din hälsa. Sedan kommer de att be dig berätta om det finns något som har hänt dig eller din familj och varför du har lämnat ditt hemland.

Det kan kännas obehagligt att få många frågor om svåra saker. Kanske kan det hjälpa att tänka på att anledningen till att Migrationsverket ställer så många frågor till dig är för att få fram all information som behövs för att kunna fatta ett korrekt beslut. Det är viktigt att Migrationsverket och ditt offentliga biträde talar om för dig vad som är viktigt att berätta om och vad som menas med asylskäl. Om du inte har fått den informationen, och därför kanske inte berättar om allt, finns det en risk att dina asylskäl inte kommer fram.