Att söka asyl

Migrationsverket tar beslut

Övre delen av en jordglob

Efter att du varit på asylutredning och Migrationsverket har utrett allt de behöver veta i ditt ärende kommer de att ta ett beslut om du ska få uppehållstillstånd i Sverige. Beslutet om uppehållstillstånd tas alltid av två personer på Migrationsverket, en beslutsfattare och en handläggare. När de tar sitt beslut kommer de att titta på dina asylskäl och bedöma om de når upp till kraven för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Om din ansökan beviljas betyder det att du fått ett ja och du får stanna i Sverige. Om din ansökan avslås betyder det att du fått ett nej och du har inte rätt att stanna i Sverige.

 

Om du får ett ja på din asylansökan

Om du får ett ja på din asylansökan kommer Migrationsverket att boka ett möte med dig där du får information om vad som händer efter att du fått ditt uppehållstillstånd.

 

Om du får ett nej på din asylansökan

Om Migrationsverket beslutar att avslå din ansökan om asyl betyder det att du inte får stanna i Sverige. Migrationsverket ger dig då ett utvisningsbeslut.

Du kommer då att bli kallad på ett möte hos Migrationsverkets mottagningsenhet. Under mötet får du veta varför Migrationsverket gett avslag på din ansökan om asyl och få information om hur du ska gå tillväga om du vill överklaga beslutet. Du ska även få en kopia av ditt beslut.

 

Nöjdförklaring

Om du tycker att Migrationsverket har fattat rätt beslut när verket avslog din ansökan så får du skriva på ett papper som säger att du accepterar Migrationsverkets beslut och att du vill resa tillbaka till ditt hemland. Det kallas att du nöjdförklarar dig. Om du skriver på en nöjdförklaring kan du inte ångra dig sen.

 

Överklaga beslutet

Om du tycker att Migrationsverket har tagit fel beslut kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Att överklaga beslutet betyder att du skriver till migrationsdomstolen och berättar att du anser att beslutet som Migrationsverket har tagit är fel och förklarar varför det är fel. Om du har ett offentligt biträde får du hjälp att överklaga ansökan. Ni har oftast tre veckor på er att överklaga beslutet från att du fick ta del av det.

På sista sidan i Migrationsverkets beslut finns information om att överklaga. Här kan du läsa mer om vad som händer när du överklagar till migrationsdomstolen.

Om du inte lämnar in överklagandet i rätt tid så kan du inte överklaga längre. Då kallas det att utvisningsbeslutet vinner laga kraft – det kan inte överklagas eller ändras. Om du skulle vilja stoppa ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft behöver du ansöka om verkställighetshinder.