Att söka asyl

Offentligt biträde

Övre delen av en jordglob

Det finns inga tydliga regler eller riktlinjer om hur ett offentligt biträde ska agera i asylprocessen, till exempel om hen ska kalla er på ett möte inför asylutredningen. Vi på Asylrättscentrum tycker att det är viktigt att få träffa sitt offentliga biträde så snart som möjligt och framför allt att du får träffa det offentliga biträdet före din asylutredning. Detta för att biträdet på bästa sätt ska kunna hjälpa dig i asylprocessen, se till att dina rättigheter tillvaratas och bevaka dina intressen.

Det är viktigt att du träffar ditt offentliga biträde innan asylutredningen för att kunna vara så förberedd som möjligt. Om du inte blivit kallad till ditt offentliga biträde kan du alltid själva begära att få ett möte.

Under mötet hos det offentliga biträdet ska du få information om vilka rättigheter du har, hur asylprocessen går till och vilka regler som finns om vem som kan få stanna i Sverige.

Det är viktigt att du berättar för ditt biträde om varför du inte kan åka till ditt hemland och om det är något du är rädd för. Det är mycket viktigt att du berättar för ditt offentliga biträde om alla dina asylskäl.

Det offentliga biträdet kan hjälpa dig att förbereda dig inför de frågor som Migrationsverket kommer att ställa till dig om dina asylskäl på asylutredningen. Ni kommer tillsammans på mötet också prata om vilken bevisning som finns och gå igenom den tillsammans med en tolk.

Det offentliga biträdet kan ge dig råd om bevisning som du kan komma behöva få tag på, till exempel id-handlingar eller läkarintyg. Passa också på att ställa alla de frågor du har till biträdet om asylprocessen och vad som är viktigt för dig att tänka på.

 

Tystnadsplikt och lojalitetsplikt

Om ditt offentliga biträde är en advokat har hen tystnadsplikt och får inte berätta det du berättat till någon annan. Om ditt biträde är en jurist kan hen ha skrivit på en sekretessförbindelse på sin arbetsplats som hindrar  att hen för vidare det du berättat

Biträdet har också något som kallas lojalitetsplikt vilket betyder att hen ska värna om dina intressen i asylprocessen och hjälpa dig att föra fram dina skäl till Migrationsverket. Det offentliga biträdet får inte ge okorrekta uppgifter till svenska myndigheter, eller ljuga för dem men biträdet ska endast föra fram sådant som kan hjälpa dig i asylprocessen.