Att söka asyl

Överklaga till Migrationsöverdomstolen

Övre delen av en jordglob

Om Migrationsverket sagt nej till din asylansökan och migrationsdomstolen sagt nej till din överklagan kan du överklaga en sista gång till Migrationsöverdomstolen.

Det krävs ett prövningstillstånd för att Migrationsöverdomstolen ska pröva dittt fall. Det betyder att domstolen först tar beslut om ifall de ska pröva ditt ärende.

Om Migrationsöverdomstolen säger nej (inte meddelar prövningstillstånd) så gäller migrationsdomstolens dom och det går inte att överklaga längre. Då kallas det att ditt ärende vinner laga kraft och utvisningsbeslutet gäller.

Om Migrationsöverdomstolen säger ja (meddelar prövningstillstånd) så kommer ditt fall att prövas, men det kan vara så att det bara är en viss fråga i ditt fall som de kommer titta på.

Det är ovanligt att Migrationsöverdomstolen säger ja till att pröva ett fall. Om de säger ja så är det nästan alltid så att de tar beslut på de skriftliga handlingarna som skickats till Migrationsöverdomstolen med ditt överklagande. Det är möjligt att få en muntlig förhandling hos Migrationsöverdomstolen, men det händer väldigt sällan.

 

Vilka fall kan Migrationsöverdomstolen titta på?

Det finns två anledningar till att Migrationsöverdomstolen kan ge prövningstillstånd och säga ja till att titta på ett fall:

  • När det är viktigt för hur lagen ska tolkas
  • När det finns synnerliga skäl

 

När det är viktigt för hur lagen ska tolkas

Migrationsöverdomstolens domar är prejudicerande. Det betyder att Migrationsverket och migrationsdomstolen ska följa vad Migrationsöverdomstolen har sagt i sina domar.

Migrationsöverdomstolen kan därför ge prövningstillstånd om det finns en viktig fråga i ett fall som kan vägleda hur lagen ska tolkas framöver. Det ska hjälpa Migrationsverket och migrationsdomstolen att bedöma liknande fall i framtiden.

Prövningstillstånd som ges när det är viktigt för hur lagen ska tolkas kan till exempel handla om att Migrationsöverdomstolen ser att Migrationsverket och migrationsdomstolen ofta bedömer lagen på olika sätt, eller på fel sätt.

 

När det finns synnerliga skäl

Migrationsöverdomstolen kan också ge prövningstillstånd om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara att något har gått väldigt fel till när Migrationsverket eller migrationsdomstolen bedömde ett asylärende.

Migrationsöverdomstolen kan inte ge prövningstillstånd för att de tycker att migrationsdomstolen tagit fel beslut, utan det måste vara ett allvarligt fel som gjorts när de tittade på ärendet.