Att söka asyl

Lämna in din asylansökan

Övre delen av en jordglob

Om du reser in i Sverige

Om du vill ansöka om asyl i Sverige ska du göra det så fort som möjligt från det att du kommit till Sverige. Om du reser in i Sverige säger du till svenska myndigheter, till exempel gränspolis på flygplatsen, att du vill ansöka om asyl. Gränspolisen ska då hjälpa dig att komma till Migrationsverket för att där få ansöka om asyl.

 

Om du redan är i Sverige

Om du redan är i Sverige måste du själv söka upp Migrationsverket. Ett sådant kontor heter ansökningsenhet och finns i Göteborg, Malmö och Stockholm.

 

Hur går det till när du lämnar in din asylansökan?

På Migrationsverkets ansökningsenhet träffar du personal som kommer att ha en första intervju med dig. Migrationsverket kommer då be om att få dina personuppgifter, det vill säga vad du heter, när du är född och vilket medborgarskap du har. De kommer att fråga vilket som är ditt modersmål och om du talar några andra språk.

Migrationsverket kommer även be dig att berätta om varför du lämnat ditt hemland och varför du inte kan åka tillbaka dit.

 

Identitetshandlingar – papper som visar vem du är

Migrationsverket kommer att fråga dig om du har pass eller några andra identitetshandlingar. Detta för att kunna se vem du är och var du kommer ifrån.

Om du inte har några identitetshandlingar kan Migrationsverket ge dig ett uppdrag att lämna in handlingar till Migrationsverket. Inför asylutredningen är det därför bra om du tänker igenom om du har pass eller andra dokument som kan visa vem du är.

Om du inte har några identitetshandlingar får du berätta vem du är och var du kommer ifrån genom dina muntliga uppgifter.

 

Asylskäl – anledningen till att du lämnat ditt land

Du kommer också få berätta om varför du lämnat ditt hemland eller, om du är statslös, det land där du bott och haft din vistelseort. Detta kallas asylskäl.

Det är mycket viktigt att du berättar om vad som hänt dig och andra i din omgivning, vad du är rädd för om du skulle behöva åka tillbaka till ditt hemland och hur din situation i hemlandet sett ut.

Vid alla samtal hos Migrationsverket skriver personalen ner det du säger i ett protokoll. Vid ansökan skriver de ner dina svar i protokoll som brukar kallas registreringsprotokoll som de sedan sparar i ditt ärende.

 

Fotografering och fingeravtryck

Migrationsverkets personal kommer att fotografera dig när du ansöker om asyl. Fotografierna använder Migrationsverket sedan i sitt datasystem och kommer att finnas i ert ärende.

Migrationsverkets personal kommer även att ta fingeravtryck på dig. Migrationsverket gör detta för att kontrollera om du ansökt om asyl innan du kom till Sverige eller om du har uppehållstillstånd i något annat land i Europeiska unionen (EU). Om Migrationsverket får information om att du har varit i något annat EU-land kan de behöva utreda om något annat land inom EU är ansvarig för din asylansökan. Läs mer om detta under rubriken: DublinförordningenSå avgörs om din asylansökan ska prövas i Sverig.

 

De du möter på Migrationsverket

All personal på Migrationsverket har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får dela uppgifter om dig eller det du berättar för någon annan som inte har rätt att få veta dessa uppgifter enligt lag.

 

Tolk

För att du och Migrationsverkets personal ska förstå varandra finns en tolk på plats som ska översätta allt som sägs i rummet. När du ansöker om asyl kommer Migrationsverket att fråga dig om du har ett önskemål om vilket kön tolken ska ha under resten av asylprocessen hos Migrationsverket.

Tolken är inte anställd av Migrationsverket utan finns i rummet bara för att du och handläggaren ska kunna förstå varandra trots att ni talar olika språk. Precis som personalen på Migrationsverket har tolken tystnadsplikt och får inte berätta för någon det ni berättar under samtal hos Migrationsverket.

Det är mycket viktigt att du säger till om du inte förstår tolken vid möten hos Migrationsverket, men också tillsammans med ditt offentliga biträde. Det är också viktigt att du säger till om du tycker att tolkningen inte fungerar av någon annan anledning.

Tolken är en neutral part i asylprocessen vilket betyder att hen bara ska tolka det som sägs, inte omformulera eller lägga sig i det du eller Migrationsverket säger.