Vad är asylrätt?

Här kan du lära dig mer om asylrätt, vem som kan få asyl och hur asylprocessen går till.

En familj med två vuxna och ett barn

Vanliga frågor om asylrätt

Vad är asylrätt? expand_more

Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Alla stater i världen som skrivit under FN:s flyktingkonvention har skyldighet att se till att flyktingar som vill söka skydd får göra det.

Ordet asyl betyder fristad. Den som ansöker om skydd i ett annat land kallas asylsökande.

Här kan du läsa mer om asylrättens grunder.

Vem kan få asyl? expand_more

En person som vill ha skydd i Sverige kan ansöka om asyl. I utlänningslagen definieras två olika typer av skyddsstatus: status som flykting och status som alternativt skyddsbehövande.

Det är alltid en framåtsyftande bedömning av behovet av skydd som görs. Även om en person tidigare har varit utsatt i hemlandet är hen inte flykting eller alternativt skyddsbehövande om hen kan återvända utan att råka illa ut. Personen kan inte heller få skyddsstatus om myndigheterna i hemlandet anses kunna ge skydd.

Här kan du läsa mer om vem som kan få asyl i Sverige.

Hur fungerar asylprocessen? expand_more

En ansökan om asyl kan lämnas in via gränspolisen alternativt vid någon av Migrationsverkets ansökningsenheter. Migrationsverket är den myndighet som bestämmer om en person som söker asyl har rätt att stanna i Sverige enligt Utlänningslagen.

Under asylutredningen kommer du att få berätta vad det är som gör att du har lämnat ditt hemland och sökt skydd i Sverige.  När din utredning är klar kallas du till ett möte på Migrationsverket där du får veta vilket beslut som har tagits i ditt ärende.

Här kan du läsa mer om asylprocessen.