Vad innebär försörjningskrav?

För att få uppehållstillstånd i Sverige krävs det ofta att man kan försörja sig själv, men försörjningskravet ser olika ut beroende på vilken typ av tillstånd man ansöker om. Här går vi igenom de vanligaste försörjningskraven.

Arbetstillstånd

I slutet på 2023 beslutade regeringen att försörjningskravet för arbetstillstånd skulle höjas. Tidigare var kravet att man skulle tjäna minst 13 000 kronor innan skatt för att beviljas tillstånd. Enligt de nya reglerna behöver en person som vill ha arbetstillstånd ha en inkomst på 80 procent av medianlönen i Sverige. För 2024 motsvarar det 27 360 kronor.

Om den som ansöker om arbetstillstånd har en familj som ska följa med, krävs det att personen även kan försörja sin familj. För sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 10 061 kronor och för barn 0-6 år är det 3 255 kronor.

Ikon med en portfölj

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

För att få uppehållstillstånd på grund av anknytning krävs det att personen som redan bor i Sverige ska kunna försörja den eller de personer som ska flytta hit. För två sammanlevande vuxna krävs det att man har ett normalbelopp, det vill säga 10 061 kronor för 2024, kvar efter att hyran är betald. För barn 7–10 år är summan 3 906 kronor.

Det krävs också att personen har en bostad som är tillräckligt stor enligt Migrationsverkets bestämmelser. För en familj på två vuxna och två barn behövs en lägenhet som består av två rum och kök.

Ikon med tre personer under ett hustak

Permanent uppehållstillstånd

För att få permanent uppehållstillstånd måste man kunna försörja sig själv. Det finns inget krav på att man ska försörja sina familjemedlemmar, men man kan heller inte tillgodoräkna sig en familjemedlems inkomst.

Migrationsverket bedömer om månadsinkomsten täcker boendekostnaderna och det så kallade normalbeloppet för en ensamstående vuxen, som för år 2024 är 6 090 kronor. Barn under 18 år, pensionärer och personer med särskilda skäl är undantagna försörjningskravet.

Den som har uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan ansöka om permanent uppehållstillstånd om personen kan försörja sig själv, dock ser kraven lite annorlunda ut än för dem som har uppehållstillstånd av andra skäl.

Ikon av ett ID-kort

Medborgarskap

Den som har bott i Sverige i minst fem år och har permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort kan ansöka om att bli svensk medborgare.

Det finns idag inga försörjningskrav på den som vill bli svensk medborgare. Om man däremot har skulder eller betalningsanmärkningar kan det göra att man får avslag på sin ansökan om svenskt medborgarskap.

Ikon av Sverige

Andra försörjningskrav

Försörjningskravet är både kopplat till vilket uppehållstillstånd det är man söker, liksom vilken situation man befinner sig i. Utöver de krav som nämnts ovan finns det till exempel särskilda krav för den som är student eller egen företagare.

Mer information om samtliga försörjningskrav går att hitta på Migrationsverkets hemsida.

Ikon av en svensk krona

Lär dig mer om asylrätt