EU

EU röstar igenom en ny asyl- och migrationspakt

EU har antagit ett nytt regelverk som reformerar det gemensamma asyl- och migrationssystem.

Läs mer

14 maj, 2024
Två personer sitter vid ett bord och fyller i ett papper. På bordet ligger ett ukrainskt pass.
Remissvar, Sverige

Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på regeringens utkast till lagrådsremiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”.

Läs mer

10 april, 2024
Lars Olsson, Chefsjurist på Asylrättscentrum
Pressmeddelanden

Lars Olsson blir ny chefsjurist

Lars Olsson blir ny chefsjurist på Asylrättscentrum. Lars är människorättsjurist med erfarenhet från bland annat Justitieombudsmannen och Amnesty och kommer...

Läs mer

25 mars, 2024
Fem barn håller armarna om varandra
Remissvar, Sverige

Sverige måste säkerställa alla barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

Asylrättscentrum har nyligen lämnat in ett remissvar på den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt...

Läs mer

29 februari, 2024
Sverige

Asylrätten för konvertiter måste skyddas

I en debattartikel i Expressen har riksdagsledamoten Fredrik Malm (L) föreslagit ett ”dopstopp” i kyrkor för asylsökande konvertiter.

Läs mer

23 februari, 2024
En tågräls
EU, Sverige

Framåtblick: Vad händer 2024?

Vi lever i en osäker tid och aldrig tidigare har så många människor varit på flykt runt om i världen...

Läs mer

8 februari, 2024
Ben från flera personer som promenerar på ett torg
EU, Sverige

Vad hände 2023?

År 2023 var ett utmanande år för asylrätten. Både i Sverige och inom EU genomfördes en rad åtgärder för en...

Läs mer

7 februari, 2024
En kvinna tittar ut över ett dimmigt landskap
Sverige

Ny utredning ger förslag som kan öka utsattheten för asylsökande

Den 2 februari 2024 överlämnades en statlig utredning som föreslår att den så kallade preskriptionstiden – den tid ett utvisningsbeslut är giltigt...

Läs mer

2 februari, 2024
Två vuxna och ett barn håller varandra i händerna
Projekt

Stärkta insatser för barn och familjer från Ukraina

Nu startar vi på Asylrättscentrum ett projekt med syfte att hjälpa barn och familjer från Ukraina att tillvarata sina rättigheter...

Läs mer

30 januari, 2024
En lila blomma har växt upp ur en spricka i asfalten
Projekt

Asylrättscentrum stärker insatserna för särskilt utsatta grupper med stöd från EU

Under 2024 och det första halvåret 2025 genomför vi på Asylrättscentrum ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen. Syftet med...

Läs mer

17 januari, 2024