Guide

EU-val 2024

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Ta del av vår EU-valsguide för att lära dig mer om hur valet går till, hur EU-valet påverkar migrationspolitiken och hur du kan göra din röst hörd för alla människors rätt till skydd.

EU-val 2024

Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt i världen. Samtidigt röstade Europaparlamentet den 10 april igenom en asyl- och migrationspakt som kraftigt begränsar människors möjlighet att söka och få asyl i EU.

Inför det kommande EU-valet har vi på Asylrättscentrum sammanställt en guide till vad EU-valet innebär, hur du kan rösta och varför din röst är viktig för att säkerställa alla människors rätt till en rättssäker asylprocess.

Vad är EU-valet?

Vart femte år väljer medborgarna i EU:s medlemsländer sina ledamöter till Europaparlamentet, där 720 folkvalda parlamentariker tar beslut i frågor som bland annat rör handel, miljölagar och migration. Sverige har 21 av dessa platser, som består av representanter från olika partier.

Genom att rösta i EU-valet är du med och bestämmer kring vilka lagar och regler som ska gälla både i EU och i Sverige. De lagar som fastställs i Europaparlamentet har ett stort inflytande över vad som juridiskt gäller i Sverige – EU-rätten har nämligen företräde över nationell rätt. Det betyder till exempel att om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller.

Hur röstar jag?

Årets val infaller den 9:e juni och då får alla som fyllt 18 år och som är svenska medborgare rösta. Även du som är medborgare i något av EU:s medlemsländer och folkbokförd i Sverige har rätt att rösta om du anmält sig till röstlängden. Från och med den 22 maj kan du även förtidsrösta.

När du röstar i EU-valet lägger du din röst på det parti som bäst representerar dina åsikter. Du kan också personrösta på en av partiets kandidater. Känner du dig osäker på hur du ska rösta? SVT har tagit fram en valkompass för EU-valet 2024 där du kan få svar på vilket parti som bäst matchar dina åsikter och värderingar.

EU:s asyl- och migrationspakt

Den 10 april 2024 röstade Europaparlamentet ja till tio nya regelverk som reformerar EU:s gemensamma asyl- och migrationssystem. De nya reglerna kommer bland annat att styra hur asylprocessen i EU ska gå till, hur medlemsstaterna ska hantera asylsökande vid EU:s yttre gräns, hur människor ska identifieras vid ankomst till EU samt vad medlemsstaterna får göra om många människor samtidigt anländer för att söka asyl.

Asylrättscentrum ser med stor oro på att flera av de nya reglerna riskerar att urholka den grundläggande mänskliga rättigheten att söka asyl och leda till ökat lidande för asylsökande och andra människor i migration.

Din röst är viktig!

I en konfliktfylld och otrygg värld kommer människor alltid att tvingas fly för att söka skydd. Rätten till asyl är en grundläggande mänsklig rättighet som finns för att förhindra att människor utsätts för förföljelse, tortyr eller annan omänsklig behandling. Vi får aldrig låta denna grundläggande rättighet kompromissas bort.

Genom din röst kan du vara med och påverka för en human och rättssäker migrationspolitik!