14 maj, 2024

EU röstar igenom en ny asyl- och migrationspakt

EU har antagit ett nytt regelverk som reformerar det gemensamma asyl- och migrationssystem.

Dela på Facebook

EU har röstat igenom en ny asyl- och migrationspakt

Den 14 maj 2024 accepterade EU:s ministerråd de tio nya regelverk som reformerar EU:s gemensamma asyl- och migrationssystem. Europaparlamentet hade redan den 10 april 2024 sagt ja till de nya reglerna.

Medlemsstaterna har nu två år på sig att vidta nödvändiga åtgärder för att fullt ut tillämpa de nya reglerna. Pengar från EU:s budget har omfördelats till genomförandet av de nya gemensamma asyl- och migrationsreglerna.

De nya reglerna kommer bland annat att styra hur asylprocessen i EU ska gå till, hur medlemsstaterna ska hantera asylsökande vid EU:s yttre gräns, hur människor ska identifieras vid ankomst till EU samt vad medlemsstaterna får göra om många människor samtidigt anländer för att söka asyl.

Arbetet med att ta fram nya regler har pågått i flera år. Diskussionerna mellan medlemsstaterna har varit många och oenigheterna stora. Även om EU:s nya gemensamma asylregler nu snart är på plats finns dock mycket som tyder på att de inte löser de problem som politikerna identifierat – utan snarare riskerar att förvärra situationen för asylsökande.

EU:s ambition med den nya asyl- och migrationspakten är att ge säkra, tydliga och anständiga villkor för de människor som kommer till EUmen vi på Asylrättscentrum befarar att de nya reglerna i stället kommer att leda till ökad utsatthet och rättighetskränkningar för människor som söker skydd undan krig och förföljelse.

I vår analys av pakten kan du läsa mer om de nya reglerna som kommer att påverka asylprocessen inom EU.

Analys av EU:s migrationspakt

Läs hela vår analys av EU:s nya asyl- och migrationspakt för mer information om hur de nya reglerna kan påverka situationen för asylsökande i Europa.