Gymnasielagen

Här kan du lära dig om vad gymnasielagen är, vad det innebär att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier och hur du ska göra för att söka permanent uppehållstillstånd.

Tomma skolbänkar med en penna och ett papper

Gymnasielagen

Gymnasielagen kallas de lagar som berör ungdomar som fått uppehållstillstånd för studier. Lagen togs fram med anledning av att många av de barn som kom som ensamkommande till Sverige under 2015 hann bli vuxna innan deras uppehållstillståndsansökan prövades de på grund av de långa handläggningstiderna som gjorde – vilket ledde till att fick avslag på sina ansökningar om asyl.

Bestämmelserna möjliggjorde att personer som registrerats som ensamkommande barn, men sedan blivit vuxna och som sökt asyl i Sverige senast den 24 november 2015, kunde få tillstånd för studier på gymnasienivå. Det fanns också möjlighet för vissa ensamkommande som fått beslut om uppskjuten verkställighet av sitt utvisningsbeslut att få tillstånd på grund av gymnasiestudier.

Klassrum med en vit tavla

Uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier

De flesta som fick uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier fick först ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. Om utbildningen inte kunde avslutas under denna tid har personen kunnat ansöka om förlängning för att avsluta studierna. Möjligheterna att ansöka om förlängning för att avsluta studierna upphörde att gälla 20 december 2023.

 

Sex ungdomar promenerar tillsammans

Efter studierna

Efter avslutade studier finns det möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd i upp till sex månader för att söka arbete. Sista datum för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd efter avslutade studier är 19 juli 2024. För många är dessa sex månader redan inkluderade i ett förlängt tillstånd som de fått för hela studietiden och som gäller sex månader efter att studierna avslutats.

För den som efter avslutade studier har ett arbete finns möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Sista dagen för att ansöka om permanent uppehållstillstånd efter att haft tillstånd enligt gymnasielagen är den 19 januari 2025. Trots att lagen slutar gälla den 20 januari 2025 så kan Migrationsverket pröva ansökan även senare så länge den har lämnats in senast den 19 januari 2025.

Två personer som arbetar på ett lager

Handbok för att ansöka om permanent uppehållstillstånd

Vi på Asylrättscentrum har tagit fram en handbok som riktar sig till den som ska ansöka om permanent uppehållstillstånd efter gymnasiestudier. Handboken förklarar vilka olika krav som ställs på den som söker och hur processen går till.

Ladda ner handbok om permanent uppehållstillstånd