Massflyktsdirektivet

Här hittar du information om massflyktsdirektivet och vad det innebär för dig som kommer från Ukraina.

Ukrainsk flagga

Massflyktsdirektivet

Den 4 mars 2022 aktiverade Europeiska unionen (EU) det så kallade massflyktsdirektivet. Det betyder att personer från Ukraina direkt ska kunna få tillfälligt skydd och uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Här hittar du svar på vanliga frågor om massflyktsdirektivet och vad det innebär för dig som kommer från Ukraina.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du läsa mer på Migrationsverkets hemsida eller kontakta oss.

Den 24 februari 2024 presenterade regeringen ett nytt lagförslag som bland annat föreslår att personer med tillfälligt skydd från Ukraina ska kunna folkbokföras, ges större möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och erhålla höjd dagsersättning.

Vi på Asylrättscentrum kommer att bevaka förslaget och uppdatera innehållet på denna sida när mer information kommer.

Informationen på den här sidan uppdaterades senast 26 februari 2024.