Massflyktsdirektivet

Här hittar du information om massflyktsdirektivet och vad det innebär för dig som kommer från Ukraina.

Ukrainsk flagga

Den 13 juni 2024 meddelade Europeiska unionens råd att massflyktsdirektivet återigen kommer att förlängas ytterligare ett år. Den här gången till den 4 mars 2026.

Detta innebär att personer från Ukraina som har tillfälligt skydd sedan två år tillbaka (och vill fortsätta bo i Sverige i minst ett år) nu kan folkbokföra sig i Sverige.

Vi kommer att uppdatera informationen i vårt material om massflyktsdirektivet inom kort. Så länge kan du hitta mer information om vad möjligheten till folkbokföring innebär på Skatteverkets hemsida.

 

Massflyktsdirektivet

Den 4 mars 2022 aktiverade Europeiska unionen (EU) det så kallade massflyktsdirektivet. Det betyder att personer från Ukraina direkt ska kunna få tillfälligt skydd och uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Här hittar du svar på vanliga frågor om massflyktsdirektivet och vad det innebär för dig som kommer från Ukraina.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du läsa mer på Migrationsverkets hemsida eller kontakta oss.

Den 24 februari 2024 presenterade regeringen ett nytt lagförslag som bland annat föreslår att personer med tillfälligt skydd från Ukraina ska kunna folkbokföras, ges större möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och erhålla höjd dagsersättning.

Vi på Asylrättscentrum kommer att bevaka förslaget och uppdatera innehållet på denna sida när mer information kommer.

Informationen på den här sidan uppdaterades senast 26 februari 2024.