Massflyktsdirektivet

Får jag ansöka om tillfälligt skydd och uppehållstillstånd i vilket EU-land jag vill?

Ukrainsk flagga

Får jag ansöka om tillfälligt skydd och uppehållstillstånd i vilket EU-land jag vill?

Ja, det går bra att ansöka om tillstånd enligt massflyktsdirektivet i vilket EU-land du vill.