Massflyktsdirektivet

Får jag resa till andra EU-länder?

Ukrainsk flagga

Får jag resa till andra EU-länder?

Ja. Om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har du rätt att resa till andra EU-länder i 90 dagar under en sexmånadersperiod.

Du har bara rättigheter enligt massflyktsdirektivet i det land som har beviljat tillståndet (Sverige). Du kan dock ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet senare i ett annat EU-land, men om du beviljas tillstånd i ett annat EU-land förlorar du dina rättigheter enligt direktivet i Sverige.

Om du beviljats uppehållstillstånd på grund av asyl kan du också resa till andra länder. Du måste dock då även ha ett giltigt pass.

Se fråga längre ned angående att resa till Ukraina.