Massflyktsdirektivet

Hur länge gäller ett uppehållstillstånd som beviljas enligt massflyktsdirektivet?

Ukrainsk flagga

Hur länge gäller ett uppehållstillstånd som beviljas enligt massflyktsdirektivet?

I samband med att EU-rådet beslutade att aktivera massflyktsdirektivet den 4 mars 2022 beslutades att uppehållstillstånden skulle gälla till den 4 mars 2024. EU-rådet har nu fattat beslut om att förlänga det tillfälliga skyddet enligt massflyktsdirektivet till den 4 mars 2025. Vid en ny ansökan kommer uppehållstillstånd beviljas till och med detta datum.

Uppehållstillstånd som beviljades innan den 4 mars 2024 har nu gått ut och ansökan om att förlänga tillståndet har stängt. Om du inte har ansökt om förlängning i tid måste du ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt.

Läs mer om detta på Migrationsverkets hemsida Ansök om förlängt skydd – Migrationsverket

EU-rådet kan fatta beslut om att det tillfälliga skyddet enligt direktivet ska upphöra tidigare än 4 mars 2025. Enligt Migrationsverket kommer därför beslut om uppehållstillstånd innehålla ett återkallelseförbehåll. Det innebär att om EU-rådet skulle fatta sådant beslut (att skyddet ska upphöra tidigare) kan uppehållstillstånd som beviljats till 4 mars 2025 komma att återkallas.

Läs mer i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande.