Massflyktsdirektivet

Jag ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till min sambo, nu har jag flytt från Ukraina och är på väg till Sverige. Påverkas min ansökan om uppehållstillstånd negativt om jag reser in i Sverige innan jag har fått beslut?

Ukrainsk flagga

Jag ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till min sambo, nu har jag flytt från Ukraina och är på väg till Sverige. Påverkas min ansökan om uppehållstillstånd negativt om jag reser in i Sverige innan jag har fått beslut?

Om du ansökte om uppehållstillstånd på annan grund men befinner dig i Sverige när Migrationsverket fattar beslut kommer du i första hand få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet om du uppfyller kriterierna. Din ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning kommer då att avskrivas.

Om du inte omfattas av massflyktsdirektivet kan du i stället beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning om du uppfyller villkoren.

Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska vara beviljat innan du reser till Sverige, men tillstånd kan i undantagsfall beviljas om det handlar om en stark anknytning och det inte är skäligt att den sökande reser tillbaka till hemlandet och inväntar beslut. Migrationsverket kan inte ge förhandsbesked, men skriver på sin hemsida att det inte kan anses skäligt att återvända till ett land i krig varifrån det sker en massflykt.