Massflyktsdirektivet

Jag har ett återreseförbud till Sverige, kan jag ändå få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Ukrainsk flagga

Jag har ett återreseförbud till Sverige, kan jag ändå få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Om du omfattas av massflyktsdirektivet kan det vara ett sådant särskilt skäl som krävs för att upphäva återreseförbudet. Migrationsverket kommer att göra en individuell bedömning i varje enskilt fall.