Massflyktsdirektivet

Kan jag ansöka om asyl i Sverige i stället för uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Ukrainsk flagga

Kan jag ansöka om asyl i Sverige i stället för uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

I december 2023 meddelade Migrationsverket att myndigheten återigen kommer att fatta beslut i ukrainska asylärenden och publicerade ett nytt rättsligt ställningstagande om hur ukrainska medborgares skyddsbehov ska bedömas.

 

Vad innebär det för dig som eventuellt har eller vill söka asyl?

Migrationsverket kommer att titta på de asylansökningar som kommit in och bedöma om den sökande omfattas av massflyktsdirektivet eller inte.

Om du uppfyller kraven för att omfattas av tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet så kommer Migrationsverket i första hand ge beslut om det.

Om Migrationsverket bedömer att du inte uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv kommer du att få en individuell bedömning av dina skyddsskäl.

 

Tidigare beslutsstopp i ukrainska asylärenden

Migrationsverket beslutade den 24 februari 2022 att stoppa alla utvisningar till Ukraina. Samtidigt infördes ett tillfälligt stopp för alla beslut som rör asyl för Ukraina. Migrationsverkets beslutsstopp gällde bara asyl och inte ansökningar enligt massflyktsdirektivet eller andra ansökningar så som ansökningar om arbetstillstånd, studietillstånd, familjeåterförening eller liknande.