Massflyktsdirektivet

Kan jag ansöka om att få en skyddsstatusförklaring även om jag redan har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Ukrainsk flagga

Kan jag ansöka om att få en skyddsstatusförklaring även om jag redan har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Om du har individuella skyddsskäl kan du ansöka om att få en skyddsstatusförklaring, även om du redan har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket kommer då att utreda din ansökan på samma sätt som en ansökan om asyl. Under tiden behåller du dina rättigheter enligt massflyktsdirektivet.

Om du beviljas skyddsstatusförklaring, som flykting eller som alternativt skyddsbehövande, kan giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd omprövas. Om du får avslag på din ansökan om skyddsstatusförklaring kan du överklaga detta beslut till migrationsdomstolen. Du kan då också begära att du får hjälp av ett offentligt biträde.