Massflyktsdirektivet

Kan jag byta från tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet till en annan typ av uppehållstillstånd, som uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning?

Ukrainsk flagga

Kan jag byta från tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet till en annan typ av uppehållstillstånd, som uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning?

Om du omfattas av massflyktsdirektivet kommer du att få ett sådant uppehållstillstånd. Du kan inte byta till en annan typ av uppehållstillstånd.

Du kan inte heller byta om och när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd så länge massflyktsdirektivet är tillämpligt.

När massflyktsdirektivet upphör kommer det vara möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på annan grund. Det är dock inte säkert att tillstånd på grund av arbete eller familjeanknytning kommer att kunna beviljas inifrån Sverige.