Massflyktsdirektivet

Vad är det för skillnad på uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och skyddsstatusförklaring (asyl)?

Ukrainsk flagga

Vad är det för skillnad på uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och skyddsstatusförklaring (asyl)?

Du som beviljas tillstånd enligt massflyktsdirektivet efter den 4 mars 2024 får uppehållstillstånd i Sverige till den 4 mars 2025. Om du har beviljats uppehållstillstånd innan den 4 mars 2024 och inte har förlängt i tid kan du ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet på nytt. Du kan då få skydd fram till den 4 mars 2025.

Du får även rätt att arbeta i Sverige, vissa sociala rättigheter och rätt till skola och akut sjukvård och vård som inte kan vänta.

Den 24 februari 2024 presenterade regeringen ett nytt lagförslag som bland annat föreslår att personer med tillfälligt skydd från Ukraina ska kunna folkbokföras, ges större möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och erhålla höjd dagsersättning.

Du som får asyl (en skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande) är uppehållstillståndet giltigt i 3 år för flyktingar och 13 månader för alternativt skyddsbehövande. Din skyddsstatus gäller tills vidare och ditt uppehållstillstånd förlängs med två år i taget. Du får rätt att arbeta, mer omfattande sociala rättigheter och rätt att folkbokföra dig i Sverige.