Massflyktsdirektivet

Vad är skillnaden i Migrationsverkets bedömning av skyddsbehovet enligt massflyktsdirektivet och vid en asylansökan?

Ukrainsk flagga

Vad är skillnaden i Migrationsverkets bedömning av skyddsbehovet enligt massflyktsdirektivet och vid en asylansökan?

I massflyktsdirektivets bemärkelse bedöms det idag inte vara möjligt att återvända till Ukraina på trygga och varaktiga villkor.

Frågan om skyddsbehov vid en asylprövning grundar sig dock på ett annat EU-direktiv, skyddsgrundsdirektivet. Då görs en individuell bedömning av skyddsbehovet och i denna bedömning ingår även att bedöma om det finns en möjlighet att bosätta sig i en annan del av landet än där man har bott tidigare. Det kallas för att det finns ett internflyktsalternativ. För att det ska vara ett relevant alternativ måste man kunna få skydd på internflyktsorten.

Det måste även vara ett rimligt alternativ, det vill säga att man får tillgång till grundläggande behov såsom mat, vatten, bostad, utbildning samt hälso- och sjukvård. Man måste även kunna försörja sig. Personliga förhållanden som till exempel ålder, kön, hälsa, funktionshinder och andra sårbarheter måste beaktas.