Massflyktsdirektivet

Vad baserar Migrationsverket sin prövning av ukrainska asylärenden på?

Ukrainsk flagga

Vad baserar Migrationsverket sin prövning av ukrainska asylärenden på?

Migrationsverket har publicerat vägledning i ett nytt rättsligt ställningstagande. Det är styrande för Migrationsverkets prövning av asylansökningar.

I det nya rättsliga ställningstagandet konstateras att det råder en väpnad konflikt i hela Ukraina, men att graden av urskillningslöst våld skiljer sig mellan de olika regionerna.

Migrationsverket bedömer också att internflykt inom landet i allmänhet är ett alternativ för den som söker asyl. En individuell bedömning av om det undantagsvis kan anses orimligt att hänvisa till internflykt ska dock göras i det enskilda ärendet. I denna bedömning ska individuella omständigheter beaktas; som individuella skyddsskäl som åberopas och personliga förhållanden. Migrationsverket måste även ta hänsyn till den ort eller det område som prövningen sker i förhållande till.