Massflyktsdirektivet

Vad händer om jag återvänder till Ukraina?

Ukrainsk flagga

Vad händer om jag återvänder till Ukraina?

Ditt uppehållstillstånd som är baserat på massflyktsdirektivet påverkas inte av att du besöker Ukraina.

Ditt uppehållstillstånd i Sverige gäller fortfarande om du återvänder till Ukraina. Om du lämnar Sverige har du däremot inte längre rätt till dagersättning och stöd enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande m.fl.).

Om du däremot vill förlänga ditt uppehållstillstånd måste du vara i Sverige.

Om du beviljas skyddsstatus men återvänder till Ukraina kan du förlora din flyktingstatus.

Om du omfattas av massflyktsdirektivet har du dock rätt till det skydd och det uppehållstillstånd som följer av massflyktdirektivet.

Om du inte omfattas av massflyktsdirektivet, men beviljas uppehållstillstånd på grund av individuellt skyddsbehov i samband med att Migrationsverket har prövat din asylansökan kan ett återvändande till Ukraina innebära att Migrationsverket utreder och fattar beslut i fråga om ditt skyddsbehov får anses ha upphört.

Om ett skyddsbehov anses ha upphört, exempelvis genom att man återvänder hem till det land man har sökt skydd ifrån, kan beviljad status och även beviljat uppehållstillstånd, återkallas.