Massflyktsdirektivet

Vilka omfattas av Massflyktsdirektivet?

Ukrainsk flagga

Vilka omfattas av Massflyktsdirektivet?

Du som har flytt från kriget i Ukraina, eller redan befann dig i Sverige när kriget bröt ut, kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv.

Du kan få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet om du:

  • är ukrainsk medborgare
  • har status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina
  • är medföljande familjemedlem till någon av de två kategorierna ovan.

Barn som är födda i Sverige till ukrainska medborgare ska också beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet om båda eller en av föräldrarna har beviljats ett sådant uppehållstillstånd.

 

Nytt sedan december 2023

Sveriges regering har beslutat att fler personer från Ukraina ska kunna få skydd enligt massflyktsdirektivet. Denna ändring började att gälla den 22 december 2023.

Regeringens beslut kan gälla dig som kommer från Ukraina men inte tidigare har omfattats av massflyktsdirektivet, till exempel därför att du kom till Sverige före 30 oktober 2021 (som var den tidigare begränsningen för att få uppehållstillstånd genom massflyktdirektivet).

För att omfattas krävs att du befann dig lagligt i Sverige före den 22 december 2023. Du får inte heller vara dömd för ett brott som kan ge minst två års fängelse.

 

Vad betyder att man har befunnit sig lagligt i Sverige före den 22 december 2023?

Du befinner dig lagligt i Sverige om du har uppehållstillstånd eller har ansökt om ett uppehållstillstånd som man får ansöka om inifrån Sverige. Det innebär att en person som har ansökt om asyl och väntar på beslut är lagligt i Sverige.

Migrationsverket analyserar just nu vad som gäller om man har ansökt om verkställighetshinder och beviljats en ny prövning. Asylrättscentrum bevakar frågan och vi återkommer med mer information när sådan finns.