Våra medarbetare

Hos oss jobbar jurister som är experter på asyl- och migrationsrätt. Vi kämpar för att alla människor på flykt ska få en rättssäker asylprocess och sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Mita Holmer

Mita Holmer

Generalsekreterare

Bild på Lars Olsson, chefsjurist på Asylrättscentrum

Lars Olsson

Chefsjurist

Matilda Kallin

Matilda Kallin

Kommunikationsansvarig

Erika Lundström

Erika Lundström

Administratör

Saloa Rubil

Saloa Rubil

Jurist och teamsamordnare

Anna-Pia Beier

Anna-Pia Beier

Jurist

Elias Nygren

Jurist

Louise Dane

Louise Dane

Jurist

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Jurist

Siri Sandin

Siri Sandin

Jurist

Anders Sundquist

Anders Sundquist

Jurist