Våra medlemmar, stödmedlemmar och partners

Här kan du lära känna de organisationer och företag som möjliggör vårt arbete och hjälper oss att försvara asylrätten.

Händer som gör formen av ett hjärta

Vårt arbete möjliggörs av våra medlemmar och partners

Vi på Asylrättscentrum verkar för att alla människor på flykt ska få en rättssäker asylprocess och sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det är ett arbete som kräver långsiktighet i såväl strategier som finansiering – därför är våra medlemmar, stödmedlemmar och samarbetspartners otroligt viktiga för vårt arbete.

Är din organisation eller ditt företag intresserade av att samarbeta med oss för att stärka rättigheterna för människor på flykt?

Symbol av två händer som skakar hand

Medlemmar

Rädda Barnen logotyp

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter, väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Rädda Barnens vision är en värld där alla barns rättigheter är tillgodosedda.

Rädda Barnen är medlemmar i Asylrättscentrum för att stötta arbetet med att värna barn på flykts rättigheter och ge dem möjligheten att få en rättssäker asylprocess i Sverige.

Svenska kyrkan logotyp

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och samlar mer än sju av tio svenskar. Grunden för Svenska kyrkans arbete med människor på flykt är den kristna människosynen och övertygelsen om alla människors lika värde.

Genom medlemskapet i Asylrättscentrum vill Svenska kyrkan bidra till att alla människor på flykt i Sverige får en rättssäker process.

Svenska kyrkan Stockholms stift logotyp

Stockholm Stift är ett stift inom Svenska kyrkan. Stiftets uppgift att är att främja församlingarnas verksamhet, förvalta stiftets egendomar och utöva tillsyn över att evangelium förkunnas rent och klart i stiftets församlingar. En del av församlingarnas arbete är att möta och stötta asylsökande och papperslösa.

För att stiftets församlingar ska kunna ge behövande vi möter på bästa sätt är Stockholms stift medlemmar i Asylrättscentrum.

Caritas Sverige logotyp

Caritas Sverige är en del av katolska kyrkans världsomspännande biståndsorganisation. I Sverige är Caritas tillsammans med det internationella nätverket engagerade i arbete mot handel med kvinnor och barn samt med migration och asylfrågor.

Som en del av engagemanget i migrations- och asylfrågor är Caritas medlemmar i Asylrättscentrum och får på så sätt även en möjlighet att stärka den egna kompetensen i migrationsrätt.

Stödmedlemmar

Stockholms Stadsmission logotyp

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Allt fler av Stockholms Stadsmissions deltagare befinner sig i migrationsprocess.

För att kunna ge de deltagarna bättre stöd och samtidigt stärka organisationens arbete i migrationsfrågor så är Stockholms Stadsmission stödmedlemmar i Asylrättscentrum.

Flyktinggruppernas riksråd logotyp

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten. Bland FARR:s medlemsföreningar finns bland annat asylkommittéer som arbetar med enskilda flyktingärenden och lokala nätverk som stöttar papperslösa.

FARR är stödmedlem i Asylrättscentrum för att stärka den juridiska kompetensen i organisationen för att på ett bättre sätt kunna stötta sina egna medlemsföreningar.

Equmeniakyrkan logotyp

Equmeniakyrkan är ett kyrkosamfund med över 660 församlingar runt om i Sverige. Kyrkan har ett stort  diakonalt och socialt arbete där många av  församlingarna är aktiva i att stödja och inkludera flyktingar och nyanlända i Sverige.

För Equmeniakyrkan är det angeläget att vara stödmedlemmar i  Asylrättscentrum som erbjuder juridisk rådgivning och stöd till asylsökande. Genom detta stödmedlemskap får också församlingar stöd och kunskap inom migrationsområdet.

Samarbetspartners

UNHCR logotyp

UNHCR (FN:s flyktingorgan) har arbetat för att skydda flyktingar och deras rättigheter sedan 1950. Asylrättscentrum har ett samarbete med UNHCR sedan 2007 med syftet att tillsammans stärka rättssäkerheten för människor på flykt.

Vi har bland annat tagit fram gemensamma rapporter och analyser, anordnat utbildningar för yrkesverksamma inom migrationsområdet och bistått med juridiskt stöd till flyktingar som UNHCR har hänvisat till oss.

Strawberry logotyp

Strawberry är en av Nordens största hotellkedjor med 16 500 medarbetare från 170 länder. Strawberry är Asylrättscentrums samarbetspartner sedan 2018.

Våra jurister tillhandahåller juridisk handledning och rådgivning inom migrationsrätt med fokus på arbetsrätt till både chefer inom företaget och till enskilda medarbetare. Vid behov tar vi också fram juridiska analyser och håller utbildningar inom relevanta migrationsrättsliga områden.

Lightwebs logga

Lightweb är en webbyrå som utvecklar väldesignade, skräddarsydda och snabba webbplatser och appar.

Asylrättscentrum har ett samarbete med Lightweb under 2024. Inom ramen för samarbetet har Lightweb hjälpt Asylrättscentrum att ta fram: asylrättscentrum.se