Om oss

I över 30 år har vi gett gratis juridisk rådgivning till asylsökande och påverkat för en human och rättssäker asylprocess.

En liten växt växer upp ur en spricka i asfalt

Vi försvarar asylrätten och stärker rättssäkerheten för människor på flykt

Vi vill se en värld där alla människor på flykt får en rättssäker asylprocess och sina mänskliga rättigheter tillgodosedda

För att bidra till vår vision arbetar vi outtröttligt för att försvara asylrätten och ge stöd till utsatta människor i asylprocess.

  • Vi ger gratis juridisk rådgivning till asylsökande
  • Vi utbildar och sprider kunskap om asyl- och migrationsrätt
  • Vi analyserar och påverkar den migrationsrättsliga utvecklingen

Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som finansieras via våra medlemmar, stödmedlemmar, samarbetspartners och privata donationer. Vi har 90-konto och omfattas av Svensk Insamlingskontroll.

Två kvinnor lutar sig mot varandra