30 januari, 2024

Stärkta insatser för barn och familjer från Ukraina

Nu startar vi på Asylrättscentrum ett projekt med syfte att hjälpa barn och familjer från Ukraina att tillvarata sina rättigheter och öka tryggheten för barn som befinner sig i Sverige under tillfälligt skydd.

Dela på Facebook
Två vuxna och ett barn håller varandra i händerna

Stärkta insatser för barn och familjer från Ukraina

Nu startar vi på Asylrättscentrum ett projekt med syfte att hjälpa barn och familjer från Ukraina att tillvarata sina rättigheter och öka tryggheten för barn som befinner sig i Sverige under tillfälligt skydd. Projektet genomförs med stöd från Rädda Barnen och pågår under 2024.

Barn är en sårbar grupp, och barn med erfarenheter av krig och flykt är särskilt utsatta. När barn från Ukraina tar del av nyhetsrapporteringar och information från vänner och anhöriga kan de känna oro inför vad som händer i hemlandet, men också inför hur länge de får stanna i Sverige och vilka rättigheter de har som barn.

– Det är viktigt att barn har tillgång till relevant och lättillgänglig information som är anpassad efter deras behov och ålder. För att öka tryggheten och välmåendet hos barn och familjer från Ukraina vill vi genom det här projektet stärka tillgången till juridisk rådgivning och stöd, säger Mita Holmer, generalsekreterare på Asylrättscentrum.

Vi på Asylrättscentrum får många frågor om massflyktsdirektivet och vad det betyder för personer som flytt från Ukraina. Med stödet från Rädda Barnen kan vi nu bland annat:

  • ta fram riktad vår information om massflyktsdirektivet till barn och barnfamiljer från Ukraina
  • öka kunskapen om situationen för barn från Ukraina genom att utbilda fler aktörer inom civilsamhället
  • stärka vår juridiska rådgivning till barn och barnfamiljer som flytt kriget i Ukraina.

Vi på Asylrättscentrum är väldigt glada för möjligheten att genomföra detta viktiga projekt med stöd från Rädda Barnen.

Håll utkik på vår hemsida och på vår instagram för fler uppdateringar om projektet.