8 mars, 2022

Att stötta kvinnor i asylprocessen

Den här guiden riktar sig till dig som antingen genom ditt arbete eller i ditt ideella engagemang möter kvinnor som har ansökt om asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige.

Dela på Facebook
En kvinna med slöja promenerar på en bro

Att stötta kvinnor i asylprocessen

Den här guiden riktar sig till dig som antingen genom ditt arbete eller i ditt ideella engagemang möter kvinnor som har ansökt om asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige.

I guiden hittar du information om vad du kan göra för att stötta i processen, vad du gör om hon är utsatt för våld och annan viktig information om kvinnor i asylprocess.

Nedan har vi listat några råd som du gärna får läsa igenom innan du tar del av guiden.

Ladda ner guiden Att stötta kvinnor i asylprocess

Ge bara råd som du är säker på

Svensk migrationslagstiftning har genomgått stora förändringar de senaste åren och små förändringar kan få stora konsekvenser för den som söker asyl. Ge aldrig juridisk rådgivning som du inte är helt säker på. Du kan alltid kontakta oss på Asylrättscentrum för att säkerställa att du har rätt information.

Personer under 18 år är barn och har särskilda rättigheter

Träffar du en kvinna som är under 18 år har hon särskilda rättigheter som barn i asylprocessen. Här kan du läsa mer om barns rättigheter i asylprocessen.

Din viktigaste insats är att stötta kvinnan att berätta

Det kan vara känsligt och svårt för kvinnor som söker asyl att berätta vad de har varit med om och vad de är rädda för ska hända om de åker tillbaka till sitt hemland. Som stöd till en kvinna i asylprocess är därför en av dina viktigaste uppgifter att hjälpa kvinnan att våga berätta och prata om sin situation och skälen till att hon söker asyl.

Om du inte har erfarenhet av eller möjlighet att lyssna på svåra berättelser, kan du hjälpa kvinnan att komma i kontakt med någon som har det.

Här finns tips på organisationer som kan hjälpa till om kvinnan utsätts för våld.

Den här guiden har tagits fram 2022 av medarbetare på Asylrättscentrum med lång erfarenhet av att stötta kvinnor i asylprocessen. Guiden har finansierats av Borås Pastorat.