24 oktober, 2023

Handbok om permanenta uppehållstillstånd

Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier och ska söka permanent uppehållstillstånd efter att du är klar med studierna? Den här handboken förklarar kraven och hur du gör för att ansöka om uppehållstillstånd.

Dela på Facebook
Sex killar står i solnedgången

Handbok om permanenta uppehållstillstånd

Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier och ska söka permanent uppehållstillstånd efter att du är klar med studierna? Den här handboken förklarar kraven och hur du gör för att ansöka om uppehållstillstånd.

I handboken finns checklistor som visar vad du måste ha koll på för att få uppehållstillstånd. Vi förklarar även vad de olika kraven betyder och hur processen går till.

Det kan komma ny information om kraven för permanent uppehållstillstånd. Kontrollera alltid att du har den senaste versionen av handboken. Den senaste versionen uppdaterades den 29 juni 2023.

Ladda ner handbok om permanent uppehållstillstånd

Handboken har tagits fram av Asylrättscentrum på uppdrag av och tillsammans med Right To Play med stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Right To Play driver ett projekt tillsammans med aktörer från samtliga samhällsområden för att möjliggöra för fler hållbara anställningar för nyanlända ungdomar.

Projektets syfte är att genom Right To Plays metod möjliggöra för samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle så att projektet nationellt kan bidra till ökad integration och minskad ungdomsarbetslöshet.