8 mars, 2020

Manligt nätverk och kvinnors asylskäl

Begreppet ”manligt nätverk” saknar definition i såväl den svenska som den internationella migrationslagstiftningen – trots det kan det påverka en kvinnas möjlighet att få skydd i Sverige. Vi på Asylrättscentrum anser att det är djupt problematiskt att kvinnor i flera fall nekas asyl med hänvisning till förekomsten av ett manligt nätverk. 

Dela på Facebook
Kvinna tittar ut genom fönster

Manligt nätverk

I asylmål där könsrelaterad förföljelse aktualiseras prövas ofta om den sökande har tillgång till ett manligt nätverk eller inte. Med en persons manliga nätverk menas oftast denna persons manliga släktingar. Det kan handla om fäder, bröder, farbröder och söner men också andra män i personens närhet som till exempel en systers makes familj eller en manlig granne.

Nätverket av dessa manliga släktingar ska utgöra ett skyddsnät i samhällen där man anser att individer (oftast kvinnor) inte klarar sig utan män som går i god för dem. 

Begreppet manligt nätverk

Begreppet manligt nätverk saknar definition i såväl den svenska som den internationella migrationslagstiftningen. Trots det kan det påverka en kvinnas möjlighet att få skydd i Sverige.  

På Asylrättscentrum har vi genom åren sett många fall där kvinnor nekats asyl med hänvisning till just förekomsten av manligt nätverk. Vi anser att det är djupt problematiskt att hänvisa kvinnor till att manliga släktingar ska skydda dem och att kvinnor förutsätts underordna sig manliga släktingar för att undvika att utsättas för behandling som kan utgöra förföljelse.

En kvinna tittar ut genom ett fönster

Den här rättsliga argumentationen är skriven av Emma Asplund och Sofie Sjökvist inom ramen för Uppsala universitets människorättsklinik och genomfördes i samarbete med Asylrättscentrum år 2019.