15 juni, 2022

Massflyktsdirektivet aktiveras – tillfälligt skydd i Sverige

Den 4 mars 2022, en vecka efter Rysslands storskaliga militära invasion av Ukraina den 24 februari, beslutade EU:s medlemsländer i rådet att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet.

Dela på Facebook
En rad med flaggstänger med EU-flaggor och Ukrainska flaggor

Massflyktsdirektivet aktiveras – tillfälligt skydd i Sverige

Den 4 mars 2022, en vecka efter Rysslands storskaliga militära invasion av Ukraina den 24 februari, beslutade EU:s medlemsländer i rådet att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det var första gången någonsin som direktivet från 2001 blev tillämpligt. Beslutet att aktivera massflyktsdirektivet har fått stor betydelse för de personer som flytt från Ukraina till EU.

Med den här rapporten vill vi på Asylrättscentrum ge en överblick av massflyktdirektivets innebörd och ett antal reflektioner över Sveriges genomförande av direktivet.

Rapporten Massflyktsdirektivet aktiveras -tillfälligt skydd i Sverige

Den här rapporten inkluderar tillämpningen till och med 31 maj 2022, och beskrivningar och analyser är gjorda utifrån situationen vid denna tidpunkt. Den ger inte en heltäckande bild av konsekvenserna som beslutet att aktivera massflyktsdirektivet inneburit, men ambitionen är att beskriva rättsläget avseende centrala frågor och utgöra ett underlag för fortsatt analys av de rättighetsfrågor som är aktuella.

Rapporten har tagits fram inom ramen för ett partnerskapsavtal mellan Asylrättscentrum och UNCHR:s representation för de nordiska och baltiska staterna. UNHCR har bidragit med finansiellt stöd till rapporten.