12 maj, 2022

Sveriges asylmottagande 2021

Varje år publicerar The Asylum Information Database, AIDA, rapporter om hur asylinvandringen i 23 länder sett ut det senaste året. Syftet är att ge stöd till såväl jurister, som forskare och lagstiftare. Asylrättscentrums jurister har skrivit rapporten om Sverige för år 2021 som publicerades i maj 2022.

Dela på Facebook
Människor som rör sig på en flygplats

Sveriges asylmottagande 2021

Varje år publicerar The Asylum Information Database, AIDA, rapporter om hur asylinvandringen i 23 länder sett ut det senaste året. Syftet är att ge stöd till såväl jurister, som forskare och lagstiftare. Asylrättscentrums jurister har skrivit rapporten om Sverige för år 2021 som publicerades i maj 2022.

Rapporten innehåller statistik över Sveriges asylinvandring, beskrivning av rättsläget, samt beskrivningar av det svenska mottagningssystemet.

Omslag för Aida Asylum Information Database Country Report: Sweden 2021