Rapporter & publikationer

Här kan du ta del av våra migrationsrättsliga rapporter och publikationer.

En kvinna läser Asylrättscentrums analys av Tidöavtalet på en surfplatta
Sveriges riksstadsbyggnad

Analys av Tidöavtalet

Den mest omfattande delen av Tidöavtalet handlar om politiken gällande migration och integration. Men vad innebär förslagen i Tidöavtalet ur ett migrationsrättsligt perspektiv? Vad kan konsekvenserna bli för de människor som söker asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige?

Tidöavtalet arrow_forward

Sex killar står i solnedgången

Handbok om permanenta uppehållstillstånd

Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier och ska söka permanent uppehållstillstånd efter att du är klar med studierna? Den här handboken förklarar kraven och hur du gör för att ansöka om uppehållstillstånd.

Handbok om permanenta uppehållstillstånd arrow_forward

Människor ur fokus

Sveriges asylmottagande 2022

Varje år publicerar AIDA rapporter om asylinvandringen i 23 europeiska länder. Syftet är att synliggöra och dokumentera asylmottagande inom Europa och ge stöd till jurister, forskare, beslutsfattare och andra experter.

Sveriges asylmottagande 2022 arrow_forward

En kvinna med slöja promenerar på en bro

Att stötta kvinnor i asylprocessen

Den här guiden riktar sig till dig som antingen genom ditt arbete eller i ditt ideella engagemang möter kvinnor som har ansökt om asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige.

Att stötta kvinnor i asylprocessen arrow_forward

Fem kvinnor tittar ut över ett hav med fartyg i horisonten

Kvinnor i asylprocess

För att öka kvinnors kunskap om sina rättigheter i asylprocessen har vi på Asylrättscentrum tagit fram information som riktar sig till asylsökande kvinnor. I samband med detta arbete beslutade vi oss även för att analysera ett urval av de ärenden som kommit in till oss på Asylrättscentrum, resultatet presenteras i denna rapport.

Kvinnor i asylprocess – vikten av ett genusperspektiv arrow_forward

Människor som rör sig på en flygplats

Sveriges asylmottagande 2021

Varje år publicerar AIDA rapporter om hur asylinvandringen i 23 länder sett ut det senaste året. Syftet är att ge stöd till såväl jurister, som forskare och lagstiftare. Asylrättscentrums jurister har skrivit rapporten om Sverige för år 2021 som publicerades i maj 2022.

Sveriges asylmottagande 2021 arrow_forward

Ett litet barn som håller en vuxen i handen

Att prata med barn

Vad bör man tänka på inför möte med barn som genomgår asylutredning? Hur kan du som offentligt biträde för barn vara ett bra stöd till barnet? Vilken annan hjälp kan barnet få? Vi på Asylrättscentrum delar nu vår guide till att prata med barn i asylutredningen.

Att prata med barn arrow_forward

Människor går på en bro

Vad händer när skyddsbehovet tar slut?

Denna rapport behandlar frågan om upphörande av skyddsstatus inom förlängningsprocessen av uppehållstillstånd.

Vad händer när skyddsbehovet tar slut? arrow_forward

Kvinna tittar ut genom fönster

Manligt nätverk och kvinnors asylskäl

“Manligt nätverk” är en rättslig argumentation som tagits fram inom ramen för Uppsala universitets människorättsklinik i samarbete med Asylrättscentrum.

Manligt nätverk och kvinnors asylskäl arrow_forward

Människor som går på ett övergångsställe

Rättsäkerheten och säkra ursprungsländer

I maj 2021 infördes i svensk rätt nya bestämmelser om handläggning av asylansökningar från personer från s.k. säkra ursprungsländer. Migrationsverket ges genom lagändringen utökade möjligheter att fatta beslut om avvisning med omedelbart återvändande för asylsökande från de aktuella länderna.

Rättsäkerheten och säkra ursprungsländer arrow_forward