Korridor med brun dörr
Remissvar, Sverige

Utökade kontrollåtgärder i förvar kan inskränka rätten till privatliv

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på ett delbetänkande från en statlig utredning om ”Förbättrad ordning och säkerhet...

Läs mer

6 maj, 2024
Siluett av Stockholms stad på natten
Remissvar, Sverige

Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på ett delbetänkande från en statlig utredning om ”Preskription av avlägsnandebeslut och...

Läs mer

23 april, 2024
Två personer sitter vid ett bord och fyller i ett papper. På bordet ligger ett ukrainskt pass.
Remissvar, Sverige

Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på regeringens utkast till lagrådsremiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”.

Läs mer

10 april, 2024
Fem barn håller armarna om varandra
Remissvar, Sverige

Sverige måste säkerställa alla barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

Asylrättscentrum har nyligen lämnat in ett remissvar på den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt...

Läs mer

29 februari, 2024
Två personer samtalar vid ett skrivbord
Remissvar, Sverige

En översyn av vissa frågor om offentliga biträden

Vi på Asylrättscentrum har yttrat oss över förslagen i promemorian En översyn av vissa frågor om offentliga biträden.

Läs mer

8 november, 2023
Ett fönster där solen skiner in på växter
Remissvar, Sverige

En ny ordning för asylsökandes boende

Asylrättscentrum har yttrat sig över betänkandet En ny ordning för asylsökandes boende. I vårt remissvar lyfter vi ett antal ändringsförslag och...

Läs mer

21 juni, 2023
Två vuxna och ett litet barn håller varandra i händerna och promenerar på en väg
Remissvar, Sverige

Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Den 24 februari 2023 remitterade Justitiedepartementet ett utkast till lagrådsremiss med lagförslag gällande villkoren för familjeåterförening och humanitära skäl som...

Läs mer

20 april, 2023
EU-flagga
Remissvar, Sverige

Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet

Den 2 september 2022 skickade regeringen ut promemorian Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet där de föreslår vissa...

Läs mer

5 december, 2022