5 december, 2022

Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet

Den 2 september 2022 skickade regeringen ut promemorian Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet där de föreslår vissa författningsändringar för att anpassa svensk rätt till två EU-förordningar som antogs i maj 2019.

Dela på Facebook
EU-flagga

Remissvar

Den 2 september 2022 skickade regeringen ut promemorian Ds. 2022:21 Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet där de föreslår vissa författningsändringar för att anpassa svensk rätt till två EU-förordningar som antogs i maj 2019. Förordningarna innebär att vissa EU-gemensamma it-system ska kunna kommunicera med varandra. Det handlar om system som används på områdena gränser och visering, polissamarbete och straffrättsligt samarbete, samt asyl och migration.

Asylrättscentrum har svarat på promemorian. Läs vårt svar här.