Samarbeta med oss

Genom att samarbeta med oss kan ni vara med och stärka rättssäkerheten för människor på flykt

Många händer i luften

Våra medlemmar och partners gör stor skillnad

Som organisation eller företag finns det många möjligheter att bidra till vårt arbete för att människor på flykt ska få en rättssäker asylprocess och sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Våra medlemmar, stödmedlemmar och samarbetspartners är centrala i vårt arbete och gör det möjligt för oss att fortsätta försvara rättigheterna för människor på flykt.

Här nedan kan ni läsa mer om olika sätt att samarbete med oss.
Ta gärna kontakt med vår generalsekreterare Mita Holmer om du vill veta mer.

Ikon med händer som skakar hand

Medlem

Som medlem i Asylrättscentrum sitter ni med i styrelsen och tar beslut om organisationens strategiska inriktning tillsammans med Asylrättscentrums ledning.

Medlemmarna har kontinuerlig dialog med Asylrättscentrum och får löpande stöd och kompetensutveckling inom migrationsrätt. Vi ger juridisk rådgivning, aktivt stöd i påverkansarbete, tillgång till våra analyser och rapporter, samt bjuder in till remissmöten och seminarier. Asylrättscentrum kan även skräddarsy utbildningar och ta fram analyser i frågor som är relevanta för medlemmarna.

Ikon med händer som gör high five

Stödmedlem

Organisationer, företag och föreningar som vill stötta Asylrättscentrums arbete kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemskapet är ett formaliserat samarbete med möjlighet att få hjälp av Asylrättscentrum i sitt arbete med frågor som rör asyl- och migrationsrätt.

Hur stödmedlemskapet ser ut kan skräddarsys efter er organisations behov. Det kan innebära utbildning om migrationsfrågor för anställda, stöd i er kontakt med personer som befinner sig i migrationssituation eller bidrag till organisationens påverkansarbete.

Ikon med tre kugghjul

Samarbetspartner

Som samarbetspartner blir ni en viktig del i att möjliggöra Asylrättscentrums arbete. Tillsammans tar vi fram ett samarbete som passar för just er och som kan engagera både era anställda och era kunder eller de ni möter i er verksamhet.

Som samarbetspartner kan ni bidra både genom ekonomiskt stöd eller genom att stötta oss med er expertis – antingen genom er tid, kompetens eller med en produkt. Vi skräddarsyr varje partnerupplägg för att passa just ert företag.

Lär känna våra nuvarande medlemmar och partners!