Hjälp oss att försvara människors rätt till skydd!

Din gåva kan göra stor skillnad för människor på flykt.

Två kvinnor lutar sig mot varandra

Ditt stöd behövs mer än någonsin


Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt. Samtidigt sker omfattande åtstramningar inom både nationell och internationell migrationspolitik som riskerar att urholka människors rätt till skydd. 

Med ditt stöd kan vi fortsätta försvara asylrätten, hjälpa familjer att återförenas och stärka rättssäkerheten för människor på flykt. Stort tack!

Ditt stöd gör skillnad

Med ditt stöd kan vi försvara människors rätt till skydd, ge gratis juridiskt stöd till asylsökande och påverka för en human och rättssäker migrationspolitik.

Alla gåvor gör skillnad, stora som små.

Ikon med tre personer under ett hustak

Samarbeta med oss

Som organisation eller företag finns det många möjligheter att bidra till vårt arbeta för att människor på flykt ska få en rättssäker asylprocess och sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Tillsammans tar vi fram ett samarbete som passar för just er och som får bästa möjliga resultat i vår strävan att värna asylrätten.

Symbol av en barnhand i en vuxenhand