Företagsgåva

Ert företag kan göra stor skillnad.

En familj promenerar tillsammans

Er gåva behövs mer än någonsin!

Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt. Samtidigt sker omfattande åtstramningar inom både nationell och internationell migrationspolitik som riskerar att urholka asylsökandes rättigheter.

Med ert stöd kan vi fortsätta försvara asylrätten, hjälpa familjer att återförenas och stärka rättssäkerheten för människor på flykt.

Stort tack!

Samarbeta med oss

Som företag finns det många möjligheter att bidra till vårt arbeta för att människor på flykt ska få en rättssäker asylprocess och sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Tillsammans tar vi fram ett samarbete som passar för just er och som får bästa möjliga resultat i vår strävan att värna asylrätten.

Symbol av en barnhand i en vuxenhand