Vår styrelse

Här kan du läsa mer om Asylrättscentrums styrelse och valberedning.

Asylrättscentrums styrelse

Vår styrelse består av representanter från de organisationer som är medlemmar i Asylrättscentrum – Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Stockholms stift och Caritas Sverige.

Styrelsen är ansvarig för den strategiska inriktningen för organisationen och för att säkerställa att verksamheten utförs ändamålsenligt i enlighet med årsmötet och medlemmarnas prioriteringar. Styrelsen sammanträder cirka sju gånger per år.

Styrelseledamöter

Ylva Sperling, ordförande
Ylva är sektionschef för kunskap och utveckling på Rädda Barnen. Ylva är ordförande i Asylrättscentrums styrelse sedan april 2020.

Eva Brunne, vice ordförande
Eva är biskop emerita i Stockholms stift. Eva är vice ordförande i Asylrättscentrums styrelse sedan april 2020.

Maria Lundberg, styrelseledamot
Maria är diakon vid Kyrkokansliet i Svenska kyrkan.

Britt Björneke, styrelseledamot
Britt är ledamot i stiftsstyrelsen i Stockholms stift.

Sakina Sakerwalla, styrelseledamot
Sakina är partnerskapschef för EU och gruppledare på avdelningen för finansiering och partnerskap på Rädda Barnen.

Ulla Birgersdotter, styrelseledamot
Ulla är andra vice ordförande i stiftsstyrelsen för Stockholms stift.

Ludwig Gelot, styrelseledamot
Ludwig är generalsekreterare för Justitia et Pax i Sverige, Katolska kyrkan.

George Joseph, styrelseledamot
George är generalsekreterare för Caritas. Ansvarig för migration, asyl, och människohandelsfrågor.

Valberedning

Styrelsens ledamöter utses av valberedningen på årsmötet. I valberedning sitter:

Anna Karlgren
Senior policyrådgivare inom migration, Svenska kyrkan

Sofia Rasmussen
Migrationspolitisk rådgivare, Rädda Barnen

Marie-Christine Eidem
Verksamhetsansvarig, Caritas Sverige

 

För att komma i kontakt med valberedningen skicka mejl till valberedning@asylrattscentrum.se