Korridor med brun dörr
Remissvar, Sverige

Utökade kontrollåtgärder i förvar kan inskränka rätten till privatliv

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på ett delbetänkande från en statlig utredning om ”Förbättrad ordning och säkerhet...

Läs mer

6 maj, 2024
Bild på mikrofon och människor bakom
Sverige

Vill ni snacka migrationsrätt på kommande event?

Vi deltar gärna i paneler under Järvaveckan och Almedalen för att ge perspektiv på den migrationsrättsliga utvecklingen och lyfta frågor...

Läs mer

25 april, 2024
Siluett av Stockholms stad på natten
Remissvar, Sverige

Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på ett delbetänkande från en statlig utredning om ”Preskription av avlägsnandebeslut och...

Läs mer

23 april, 2024
Två personer sitter vid ett bord och fyller i ett papper. På bordet ligger ett ukrainskt pass.
Remissvar, Sverige

Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd

Vi på Asylrättscentrum har lämnat in ett remissvar på regeringens utkast till lagrådsremiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”.

Läs mer

10 april, 2024
Fem barn håller armarna om varandra
Remissvar, Sverige

Sverige måste säkerställa alla barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

Asylrättscentrum har nyligen lämnat in ett remissvar på den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt...

Läs mer

29 februari, 2024
Sverige

Asylrätten för konvertiter måste skyddas

I en debattartikel i Expressen har riksdagsledamoten Fredrik Malm (L) föreslagit ett ”dopstopp” i kyrkor för asylsökande konvertiter.

Läs mer

23 februari, 2024
En tågräls
EU, Sverige

Framåtblick: Vad händer 2024?

Vi lever i en osäker tid och aldrig tidigare har så många människor varit på flykt runt om i världen...

Läs mer

8 februari, 2024
Ben från flera personer som promenerar på ett torg
EU, Sverige

Vad hände 2023?

År 2023 var ett utmanande år för asylrätten. Både i Sverige och inom EU genomfördes en rad åtgärder för en...

Läs mer

7 februari, 2024
En kvinna tittar ut över ett dimmigt landskap
Sverige

Ny utredning ger förslag som kan öka utsattheten för asylsökande

Den 2 februari 2024 överlämnades en statlig utredning som föreslår att den så kallade preskriptionstiden – den tid ett utvisningsbeslut är giltigt...

Läs mer

2 februari, 2024
En familj med två vuxna och två barn kramar varandra
EU, Sverige

Härledd uppehållsrätt

Utökade möjligheter att få stanna i Sverige för personer med familjemedlemmar som är svenska medborgare.

Läs mer

21 november, 2023