21 september, 2023

Hej Maria!

Den 18 september tillträdde Maria Mindhammar som ny generaldirektör för Migrationsverket. I ett öppet brev vill vi på Asylrättscentrum uppmana Maria att värna asylrätten och försvara de mänskliga rättigheterna för människor på flykt

Dela på Facebook

Öppet brev till Migrationsverkets nya generaldirektör Maria Mindhammar

Den 18 september tillträdde Maria Mindhammar som ny generaldirektör för Migrationsverket. I ett öppet brev vill vi på Asylrättscentrum uppmana Maria att värna asylrätten och försvara de mänskliga rättigheterna för människor på flykt:

Hej Maria, 

Välkommen till din nya tjänst som Migrationsverkets generaldirektör.

Du tillträder din tjänst i en tid då rekordmånga människor befinner sig på flykt och behovet av skydd är akut. Migrationsverkets arbete är avgörande för att säkerställa att de människor som har rätt till skydd också får det. 

Rätten till asyl är en mänsklig rättighet som finns för att förhindra att människor utsätts för förföljelse, tortyr eller annan omänsklig behandling. Men asylrätten utmanas och ett mer restriktivt nationellt regelverk växer nu fram. Därför måste vi säkerställa att Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna för människor på flykt. 

De beslut som fattas av Migrationsverket har en avgörande betydelse för människors liv och framtid. 

Det handlar om människor.
Det handlar om familjer.
Det handlar om barn. 

Vi ser fram emot fortsatt dialog om hur vi tillsammans kan värna asylrätten och stärka rättssäkerheten för människor på flykt. 

Vänliga hälsningar,
Asylrättscentrum