Tidöavtalet

Begränsning av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap

Sveriges riksstadsbyggnad

Förslagets formulering i Tidöavtalet

Rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Utgångspunkten ska vara att den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster. Det ska övervägas att införa en avgift för nyanlända efter att en viss tid förflutit sedan uppehållstillstånd beviljats. Den statliga kontrollen och kvalitetsbedömning av tolkar som arbetar för det offentliga ska öka.

 

Asylrättscentrums analys

Asylrättscentrum välkomnar en ökad kontroll och kvalitetsbedömning av tolkar som arbetar för det offentliga. Liknande förslag lyftes också av den så kallade tolkutredningen (SOU 2018:83).

Asylrättscentrum noterar att förslaget i den del som rör begränsning av rätten till offentligt finansierad tolk har kritiserats bland annat av personer inom vårdsektorn. Bland annat vårdanställda har lyft att risken för felbehandlingar ökar och att vårdpersonal känner rädsla att göra misstag i sin yrkesutövning som riskerar deras yrkeslegitimation.[1] Asylrättscentrum menar därför att det är av stor vikt att en grundlig analys av risker och konsekvenser med förslaget.

[1] ”Vi kommer att vägra ange våra patienter” publicerad i Aftonbladet 2022-12-21.

Denna text uppdaterades senast: 23-02-2023.