Tidöavtalet

Integrationspolitikens målstruktur

Sveriges riksstadsbyggnad

Förslagets formulering i Tidöavtalet

Målstrukturen för integrationspolitiken reformeras för att tydligare inkludera social, kulturell, ekonomisk, språklig samt demokratisk integration och anpassning.

 

Asylrättscentrums analys

Asylrättscentrum konstaterar att förslaget rör en formulering av en politisk målsättning. Asylrättscentrum har i nuläget inga kommentarer på detta förslag. Det kan dock noteras att andra förslag i Tidöavtalet riskerar att ha en negativ inverkan på integrationsmöjligheterna.

Denna text uppdaterades senast: 23-02-2023.